Половецька монументальна кам'яна скульптура XIІ—XI11 ст. у зібранні Лозівського краєзнавчого музею.

Половецька монументальна кам''яна скульптура XIІ—XI11 ст. у зібранні Лозівського краєзнавчого музею,
Забуга 0. В.
Одними з найцікавіших пам''яток пізніх кочовиків епохи серед­ньовіччя є половецькі кам''яні скульптури, більш відомі як "кам''яні баби". Кочовики , відомі з літописів як "половці" стави­ли їх на курганах у XI- першій третині XIII ст. Половецькі "баби" зображували своїх предків. Зображувалися як чоловіки, так і жінки. Це були люди, що займали високе положення у половецькому суспільстві - хани, голови родів, видатні воїни та їх дружини. Раніше, особливо до 1917 року, їх було дуже багато на терені Сте­пової України, і в басейні Сіверського Дінця зокрема. Але з ча­сом багато цих пам''яток було втрачено, а ті,що вціліли - зосеред­женні в музейних колекціях.
Половецька кам'' яна монументальна, скульптура взагалі явище не­пересічне і цікаве для науки. На сьогодні половецьких кам''яних скульптур уціліла незначна кількість - не більше кількох тисяч. Але більшість їх не опублікована, тому першочергове значення має виявлення та публікація усіх маловідомих, а іноді і взагалі невідомих для широкого наукового загалу пам''яток половецької мо­нументальної скульптури.
У колекції Лозівського краєзнавчого музею зберігаються одна ціла скульптура і два значних фрагменти двох інших ''''баб". Всі вони в різний час були знайдені на території Лозівського району.
Найкращий стан збереження має скульптура, що знаходиться в ек­спозиції музею Срис.1). Вона була випадково знайдена в середині 70-х рр. минулого століття - виорана плугом на полі поблизу села Смирнівка Лозівського Харківської області. На жаль, обставини її знахідки на сьогодні вже невідомі, тому ми не можемо з впевненістю стверджувати: стояла вона в минулі часи на кургані, чи ні. Хоча з літератури ми знаємо, що більшість пам''яток такого плану стояли на поверхні давніх курганів.
Скульптура, виготовлена з пісковику і має такі розміри: висота -100 см. ,ширина - 74 см. , товщина 11 см. Виготовлена вона у техніці різьблення, стеловидної форми, пласка. Скульптура жіноча, дуже стилізована. Вираз обличчя типово монголоїдний - розкосі очі, округле обличчя, плаский, широкий ніс. Детально пророблені вуха з сережками-кілечками. Обличчя пошкоджене вивітрюванням та забоїнами, окрім того є значна подряпина на лівій частині облич­чя від лемеша плуга, яким "бабу" було виорано з землі. В цілому обличчя вирізьблено детально, але дуже стилізовано, що взагалі характерно для половецької кам''яної скульптури першої третини XIII ст., коли спостерігається поступовий занепад майстерності у виготовленні цих пам''яток. Тоді як у XII ст. спостерігається розквіт цього виду кочового мистецтва, скульптура цього періоду об''ємна, детально пророблена анатомія людського тіла, хоча і при­сутня деяка стилізація. У скульптури не пророблені руки та ноги, є лише тулуб та голова. На голові широкополий капелюх, що є ха­рактерною рисою жіночих скульптур. Він дещо пошкоджений - надби­та верхня частина. Шия скульптури не виділена.
Під обличчям півколом у техніці низького рельєфу вирізьблено орнамент у вигляді трикутників, що стилізовано передає елемент одягу - комір. Нижче вирізьблено дві прикраси - виті шийні грив­ни, символ знатності і високого положення в половецькому суспільстві. Такі прикраси мають широкі аналоги серед архео­логічних знахідок даного періоду і зустрічаються у похованнях знатних половців. Аналогічні прикраси із золота були знайдені у похованні половецького хана кін.XII - поч.XIII ст. у Чингульсько-му кургані біля річки Молочна на Запоріжжі. Нижче, у правій час­тині скульптури, вирізьблено підтрикутиий предмет, визначити який неможливо. Поверхня скульптури в свій час шліфувалася, що добре видно. Тильна сторона не оброблена.
Дана скульптура є рідкісною пам''яткою половецької монумен­тальної скульптури першої третини XIII ст. Взагалі скульптури цього періоду збереглося набагато менше ніж об''ємної скульптури XII ст. , в чому і її цінність. Бо з появою в степах монголо-та-тар у сер. XIII ст. , що знищили половецьку аристократію, припини­лося і виготовлення кам''яної монументальної скульптури.
Два інших фрагменти половецької скульптури, що знаходяться в колекції музею, походять з околиць села Іванівка Лозівського ра­йону. Обставини їх знайдення невідомі. Вони належать до круглої рельєфної скульптури і датуються за аналогіями XII ст.
Це фрагмент жіночої скульптури, верхня частина. Виготовлена у типовому стилі - руки складені на животі і тримають посуд пря­мокутної Форми (рис. 2). Скульптура збереглася погано. Нижня час­тина від поясу відсутня. Скульптура дуже пошкоджена - майже зни­щений капелюх, пошкоджено обличчя, деталі зачіски, руки. Дрібні деталі різьблення зовсім не проглядаються.
Інший фрагмент являє собою нижню частину "сидячої" скульптури (рис.З). Збереглася лише основа на якій вирізьблені ноги до сте­гон.

Лозівський історичний клуб імені Дмитра Яворницького

Дослідження

Hosted by uCoz