Віталій Калінін, співробітник Павлоградського краєзнавчого музею, член Історичного клубу «Червона калина» (Павлоград)
Лозівський історичний клуб імені Дмитра Яворницького Дослідження
У Громадянській війні перемогла радянська влада.
Ми не будемо розглядати діяльність фронтів. Розглянемо боротьбу проти переможця у межах Павлоградського повіту під час домінування радянської влади. На жаль, матеріалу небагато. У прямій мові буде збережено мову оригіналу.
У 1917-191 8рр. повстання селян проти влади мали місце, але вони були незначними та фіксувалися ці виступи у спогадах, де відсутні конкретні дані.
Перший виступ, який загрожував радянській владі, – це спроба встановити режим анархії у квітні 1918 загоном надзвичайної комісії на чолі з Девіцьким та миколаївськими анархістами, які йшли з фронту. Необачність призвела до того, що Девіцький зі своїм загоном, миколаївськими анархістами, загоном павлоградських селян, захопивши запаси спирту та медичну частину, швидко рушив до Лозової. Після цього Павлоград було захоплено германцями.
Політика гетьмана викликала численні повстання селян та формування партизанських загонів. У грудні 1918р. Павлоград було визволено партизанами. На початку 191 9р. з повстанських загонів було сформовано 14-ий полк Червоної Армії.
Селяни, пам’ятаючи розподіл поміщицького майна, свободу, яка межувала з анархією, сприйняли Червону армію як визволителів.
Та політика «військового комунізму», колективізація, безконтрольна діяльність «надзвичайки» підготували ґрунт для потужного виступу селян. Відомо, що «почти весь уезд охвачен кулацкими восстаниями». Точніших даних про селянські виступи, на жаль, не має.
Те, що велику кількість посад займали євреї (дехто казав «Ми вам дали Бога – дамо і царя»), призвело до жорстокого антисемітизму. Полк, сформований з партизан, не мав бажання підкорятись. Наведені вище обставини призвели до того, що 14-й полк у травні 1919, дізнавшись про повстання отамана Григорьєва, вигнав з Павлограду ЧК та місцеву владу. Це повстання тривало недовго. Полк швидко повернувся до Червоної армії.
Розглядаючи 1920 рік, ми наведемо матеріали співробітника ДПУ Дукельського “ЧК на Украине”, де він описує, в яких умовах доводилося працювати; приводить оперативні звіти, результати допитів. У цій роботі вказана діяльність радянських спецслужб у 1920 році. Сам автор робить наголос на початку своєї роботи, що всього матеріалу він не має, тому що якісь матеріали було втрачено через військові дії, а якісь дії взагалі не фіксувались.
У роботі Дукельського зазначено розподіл на кримінальні банди, на банду Махно та махновців, петлюрівські банди. Якщо махновці виступали проти влади взагалі, то петлюрівські загони, стоячи на різних політичних платформах, відстоювали ідею незалежної української держави.
Уривок зі звіту про рух Махно:
«В последних числах мая отряд во главе с Махно двинулся на Святые Горы и вблизи Самойловки наткнулся на броневик, вынудивший Махно вернуться назад.
В ночь на 30 мая Махно двинулся по направлению на Екатеринослав. В дер. Петровка он захватил врасплох 50 чел. кавалерии, которые им были обезоружены. Оттуда он двинулся в Ханделеевку, где выдержал с красными частями трехчасовой бой и расположился на ночлег в деревне в 8 верстах от Знаменовки.
5 июня отряд Махно вышел из указанной деревни, увлекая за собой группу добровольцев. Выяснив, путем разведки, что в Знаменовке стоит красноармейский отряд, он напал на него врасплох. Часть красноармейцев была захвачена, а часть отступила.
Силы Махно после этих удачных для него операций дошли до 300 человек кавалерии, 6 орудий, 20 пулеметов и пехоты на 120 тачанках, по 4- 5 человек на каждой. Продвигаясь к Зайцеву, махновская кавалерия во главе с Махно напала на эшелон, разграбила его и обезоружила красноармейцев.
Вечером 24 августа Махно снова подходил к Павлограду. Отсюда он опять намеревался двинуться к Гуляй-Полю. Это был для него единственный путь для спасения своей банды, и Махно завязал с преграждавшими ему дорогу частями 2-й конной армии жестокие бои, длившиеся в течение 24 и 25 августа. В результате боев Махно был отброшен к востоку и был вынужден отойти опять по тому пути, по которому его гнали наши части.
На Екатеринославщине оперировали махновские отряды. В Павлоградском уезде выступили банды, руководимые павлоградским повстанческим комитетом.
От 2 июля. В районе села Дмитриевка появилась банда до 300 сабель,
совершила налет на дер. Дмитриевку, обезоружила и арестовала всю милицию и волисполком.
От 3 июля. В Павлоградском районе, в Черноглазовской волости формируется махновская банда, численностью до 500 чел. Бандой убит черноглазовский волвоенком. Приняты меры к ликвидации.
От 4 июля. Отрядом махновцев в количестве 30 - 40 человек была занята
ст. Варваровка, прерваны телеграфные провода, сняты телеграфные и телефонные аппараты. Захватив станционную выручку, бандиты направились на Васильевку и Ново-Ивановку. Меры к ликвидации приняты.
От 9 июля. В Хандалеевской волости оперируют 10 отрядов под флагом Махно, в каждом по 200 человек.
От 10 июля. В селе Николаевка (30 верст от Павлограда) задержано 350
дезертиров и 10 бандитов из банды Удовицкого.
От 12 июля. Вблизи ст. Орелька (21 верста от Лозовой) скрывается в лесах банда числом в 500 чел., при 3 пулеметах. Меры к ликвидации приняты.
Параллельно с борьбой против самих банд, органы ЧК главное внимание сосредоточили на выявлении тех подпольных контрреволюционных гнезд и повстанческих комитетов, которые идейно и материально питали бандитские шайки.
Раскрытие и ликвидация целого ряда крупных подпольных организаций, руководивших и поддерживавших бандитское движение, в значительной мере облегчило командованию выполнение его задачи в вооруженной борьбе с бандитизмом.
Петлюровские организации в Павлограде и Лозовой
В конце мая особым отделом югзапфронта были получены сведения, что в Павлоградском уезде подготовляется восстание против Советской власти. Тяжелое положение этого уезда усугублялось разгулом махновских банд, осуществлявших как раз к этому времени свой знаменитый рейд.
Высланная особотделом югзапфронта группа прибыла в Павлоград 3-го июня.
Этой группе удалось быстро установить всех участников петлюровской
организации, и на третий день она вынуждена была приступить к ликвидации петлюровской шайки. Быстрая ликвидация вызывалась целым рядом причин:
* опасность, угрожающая Павлограду и его уезду в связи с продвижением махновских банд;
* невозможность бороться с бандами в связи с тем, что военный аппарат находился в руках членов петлюровской организации;
* некоторые члены организации во главе банд уже открыто выступили в уезде против Советской власти;
* восстание готовилось на один из ближайших дней, для чего все члены организации были снабжены полевыми и гарнизонными паролями по 10-е июня.
В одну ночь группой особотдела были арестованы следующие активные члены:
* Сиденко, занимавший должность военрука г. Павлограда, бывший офицер, старый агент Петлюры и, как видно из материала, выдвинувший многих членов петлюровской организации на ответственные посты в Красной армии.
* Петренко, секретарь военкома, бывш. председатель партийного комитета боротьбистов павлоградской организации, старый активный эсер времен "центральной рады" и украинский журналист, работавший в газетах и журналах под псевдонимом Хмара, самый видный член подпольной организации.
* Дементьев, офицер петлюровской армии, недавно прибывший в Павлоград. С помощью Сиденко устроился делопроизводителем в комдезертире, должен был на днях принять командование пулеметной ротой при уездвоенкоме. Сравнительно молодой работник, но преданный душой и телом Петлюре, способен был на выполнение самых серьезных заданий своей организации.
* Дембицкий, бывш. офицер, бывш. коммунист, был в петлюровской армии в течение года. Прибыл вместе с Дементьевым. По рекомендации устроился во всеобуче. Готовили его к занятию должности адъютанта штаба тыла Павлоградского уезда. По его словам, он взял на себя инициативу по составлению воззваний к крестьянам и рабочим Украины, в которых тенденциозно предполагалось разъяснить селянам:
а) цель польского нашествия;
б) необходимость освобождения Украины "от большевисткого ига";
в) взаимные "выгоды" польско-украинского союза;
г) необходимость всемерной поддержки польского наступления украинским крестьянством.
* Шатун, зав. всеобучем. Ярый враг Советской власти, способный примкнуть к любой организации активно выступающей против "ненавистных большевиков".
* Голованов, служил в отделе народного образования. Сравнительно молодой еще человек. Украинец-самостийник. Недоволен Советской властью, потому что аппарат власти не чисто украинский. У него обнаружен шапирограф, на котором предполагалось печатать воззвание к крестьянам.
* Степаненко, старший делопроизводитель комдезертира.
* Соловьев, помощник командира роты караульного батальона при уездвоенкоме, бывш. офицер. На должность был выдвинут Сиденко.
* Пистрименко, учительница, переехавшая в Павлоград из Васильковской волости якобы на летние каникулы. Роль ее в организации не выяснена, но ей предполагалось дать какое-то важное задание, т. к. приезда ее ожидали с нетерпением и тревогой.
* Эдриксон, бывш. преподаватель гимназии, служил в добрармии.
Спустя месяц группа особотдела югзапфронта захватила остальных
участников организации, в том числе видного ее члена, бывш. Штабс-капитана, командира 3-го гайдамацкого полка Маслова, и перебросилась в Лозовую, куда вели нити павлоградской организации.
Оказалось, что павлоградская петлюровская организация раскинула широкую сеть своих отделений, которые были организованы в Лозовой, Новомосковске, Верхнеднепровске и Петропавловке, с явками в Екатеринославе, Кобеляках, Лубнах и Полтаве.
В Лозовой руководителем организации является телеграфист Шевченко,
через которого организация использовала правительственный телеграф для связи с Екатеринославом и другими районами. Квартира Шевченко служила для явки прибывших в Лозовую членов организации.
Для связи с екатеринославским отделом павлоградской организации
использовался, как указано было, телеграф в Лозовой через Шевченко, в
Екатеринославе через телеграфистку Потехину. Кроме того, Шевченко лично неоднократно ездил по сельским отделам организации и в Екатеринослав.
Среди других членов организации особенно активную работу проводили телеграфисты Мамай, Кулишева и бывш. офицер Некряга.
Местная "просвiта" и сельскохозяйственное кооперативное товарищество
тоже были в руках организации.
Председатель "просвiти" Хвиля состоял членом организации, другой ее
член, Фуфранский, служил в сельскохозяйственном кооперативе. Эта организация через священника села Самойловки имела тесную связь с другой белогвардейской организацией, куда активными членами входили бывш. подпоручик Нехватюк, красноармеец карроты Малащук, бывш. офицер Чемириченко и Губковский.
В момент ареста, собираясь в Екатеринослав, Шевченко дал Потехиной
условную телеграмму следующего содержания: "Евфросиния Васильевна, я еду", что в действительности означало: "Шевченко едет в Екатеринослав".
Для восстания предполагалось использовать карроту и часть
железнодорожной охраны.
Следствием было установлено, что указанными лицами для борьбы с
Советской властью была организована сильная подпольная организация, в программу которой входило:
* подбор преданных сочувствующих им людей;
* связь с крупными центрами;
* налаживание подпольной работы в уезде;
* посылка курьеров к Тютюннику за средствами и инструкциями;
* при приближении польской армии, поднять открытое восстание, для этой цели была налажена связь в уезде:
а) с Петропавловской волостью, через почтового чиновника Пошлинского Демьяна;
б) в селе Славянское, через члена волисполкома Писаренко;
в) в селе Николаевке, через бывш. полковника петлюровской армии Соловьева и бандита Удовицкого;
г) в селе Богуславе, через контрреволюционера Шкроба.
Центром для своей работы организация избрала павлоградскую "npocвiтy", создав военные базы в селе Николаевке (два пулемета и до 300 винтовок) и в селе Петропавловке (до 500 винтовок). Кроме того, организация готовилась к выпуску "объяв" декларативного характера и воззваний под ярлыком партии боротьбистов.
При обыске были обнаружены петлюровские явки в разные города Украины и подпольные мандаты, причем у Петренко: условный шифр, шапирограф, печати и бланки организации».
Такі оперативні дії завдали сильного удару по руху опору та, звісно, не зупинили його. Зміни сталися після введення НЕПу, проведення амністій, коли люди, які заморилися від братовбивчої війни, мали величезне бажання повернутися до дому і спокійно працювати.
Губчека сформувала особливий загін у 80 шабель під керівництвом отамана Мирного. Головним завданням цього загону було знищення банди отамана Смирського; проникнення в інші повстанські загони, переважно махновського напрямку; викачка грошей, зброї, дискредитація дії повстанських загонів. Всі вище зазначені дії були проведені Надзвичайною Комісією в 1921р.
Використана література
Автор не указан. Несгибаемые//Приднепровская правда.-1967.-30 августа.
Бушин В.С. Нариси з історії Павлограда. - Дніпропетровськ: Ліра, 2004.-304 с.
Мирон. Наши задачи в деревне.//Павлоградская коммуна.-1919.-14 квітня.
Савченко В. А. Авантюристы гражданской войны: Историческое расследование. - Харьков: Фолио; М.: ACT, 2000. Книга на сайті: http://militera.lib.ru/bio/savchenko/index.html
Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. Харьков: Фолио, 2006. Книга на сайті: http://militera.lib.ru/h/savchenko_va/index.html
Ю. Г. ФЕЛЬШТИНСКИЙ ВЧК/ГПУ: документы и материалы. - М.: Издательство гуманитарной литературы, 1995.- 272 с.
Воспоминания Ксении Ивановны Войновой

Hosted by uCoz