«абуга ќлександр. —елище епохи п≥зньоњ бронзи поблизу с. ћиколањвка
Ћоз≥вський ≥сторичний клуб ≥мен≥ ƒмитра яворницького ƒосл≥дженн¤
—елище епохи п≥зньоњ бронзи поблизу с. ћиколањвка

¬ 1995 роц≥ в п≥вденно-сх≥дн≥й частин≥ с. ћиколањвка Ћоз≥вського району ’арк≥вськоњ област≥ було ви¤влене невелике селище епохи п≥зньоњ бронзи. ÷е перше ≥ дос≥ Їдине в≥доме селище цього пер≥оду поблизу зазначеного населеного пункту. ¬оно займаЇ площе б≥л¤ 0.80 га на правому берез≥ р≥чки ћала “ерн≥вка. —елище довгий час розорювалос¤, тому культурний шар у верхн≥й частин≥ зруйнований. Ќа селищ≥ був з≥браний чисельний п≥дйомний матер≥ал. √оловним чином це фрагменти керам≥ки, кременев≥ знар¤дд¤ прац≥ та в≥дщепи, к≥стки тварин. Ѕуло в≥дм≥чено дв≥ поп≥льн≥ пл¤ми, де в б≥льш≥й к≥лькост≥ зустр≥чаютьс¤ знах≥дки. ÷е можуть бути зольники чи залишки давнього житла.
«а час досл≥дженн¤ пам''¤тки у 1995-2004 рр. було з≥брано понад 1500 фрагмент≥в грубо-л≥пного посуду.  ерам≥ка товстост≥нна, погано обпалена. √оловним чином це банкопод≥бний посуд без орнаменту з пр¤мими в≥нц¤ми, а також посуд з≥ злегка в≥д≥гнутими назовн≥ в≥нц¤ми. «устр≥чаютьс¤ фрагменти керам≥ки з нал≥пним валиком п≥д в≥нц¤ми та нас≥чками чи пальцевими вдавленн¤ми по ним. ќсновна форма посуду - це горщики, хоча зр≥дка трапл¤ютьс¤ фрагменти мисок та тарного посуду. ƒосить багато фрагмент≥в орнаментованоњ керам≥ки. ќрнамент - "п≥рам≥дка", "перлини" п≥д в≥нц¤ми та по тулову, наскр≥зн≥ проколи п≥д в≥нц¤ми, н≥гтев≥ нас≥чки по ребру та в≥нц¤х. ™ фрагменти з орнаментом греб≥нчастим штампом, ¤мки вздовж в≥нчика, "¤линка". ÷≥кав≥ два фрагменти м≥н≥атюрного культового посуду. «устр≥чаЇтьс¤ також лощена та штрихована, в незначн≥й к≥лькост≥, керам≥ка. ќсобливо в≥дм≥тимо фрагментоване б≥кон≥чне пр¤слице, а також фрагмент ручки л≥пного горщика.
ќсновну масу керам≥ки можна в≥днести до епохи п≥зньоњ бронзи, а саме до зрубноњ культури 16-12 ст. до н.е. јле Ї к≥лька фрагмент≥в, ¤к≥ датуютьс¤ б≥льш ранн≥м часом - епохою м≥д≥ ≥ в≥днос¤тьс¤ до ¤мноњ культури 27-19 ст. до н.е. ¬≥дм≥тимо також к≥лька фрагмент≥в керам≥ки бондарих≥нськоњ культури 10-8 ст. до н.е.
 ременев≥ знар¤дд¤ прац≥ представлен≥ скребками, р≥зц¤ми, ножем. ™ також два наконечника дротик≥в мигдалевидноњ форми.  р≥м того, знайдено велику к≥льк≥сть уламк≥в та в≥дщеп≥в кременю, що, можливо, вказуЇ на ≥снуванн¤ на селищ≥ майстерн≥ з виготовленн¤ кременевих знар¤дь прац≥.
—еред ≥нших знах≥док - кварцитова зернотерка та мармуровий розтирач.
ќстеолог≥чний матер≥ал представлений к≥стками домашн≥х тварин - кон¤, великоњ рогатоњ худоби, свин≥. Ќа де¤ких Ї сл≥ди оброб≥тку.
јнал≥з з≥браного матер≥алу дозвол¤Ї в≥днести селище б≥л¤ села ћиколањвка до епохи п≥зньоњ бронзи, а точн≥ше - до зрубноњ культури 16-12 ст. до н.е. јле зважаючи на на¤вн≥сть матер≥альних залишк≥в ¤мноњ та бондарих≥нськоњ культур, можна д≥йти висновку, що селище багатошарове ≥ використовувалос¤ в б≥льш ранн≥й та п≥зн≥ший час.
Ќа селищ≥ зустр≥чаютьс¤ також поодинок≥ фрагменти середньов≥чноњ гончарноњ керам≥ки - амфор та червоно глин¤них горщик≥в салт≥вськоњ культури 8.9 ст. —кор≥ш за все тут було тимчасове ст≥йбище кочовик≥в-салт≥вц≥в. ¬≥дм≥тимо також фрагмент в≥нчика лощеного гончарного горщика черн¤х≥вськоњ культури 4-5 ст.
” велик≥й к≥лькост≥ зустр≥чаютьс¤ фрагменти керам≥ки та зал≥зн≥ вироби сер. 18-20 ст.

ќ.¬.«абуга, науковий сп≥вроб≥тник Ћоз≥вського краЇзнавчого музею

Hosted by uCoz